FORGOT YOUR DETAILS?

ZUBNÍ PÉČE

Návštěvy v naší zubní praxi se není třeba obávat – obzvláště, když víte, co můžete očekávat. Seznamte se proto s informacemi o nabízených ošetřeních, výkonech a protetických výrobcích. Komunikace s informovaným pacientem je vždy snazší a příjemnější pro obě strany. Samozřejmě vám před ošetřením odpovíme na všechny související otázky, abychom rozptýlili jakékoliv Vaše obavy, i transparentně objasníme cenový plán ošetření.
Poznejte celou nabídku našich služeb – vše moderně a s ohleduplným přístupem k našim pacientům

Bělení zubů

Moderní metody ordinačního bělení používají v naší ordinaci ke katalýze bělení laser či speciální světlo. Na dásně aplikujeme speciální ochrannou pryskyřici. Rty chráníme speciálním krémem. Účinná látka na zubech je poté aktivována pomocí speciálního světla či laseru.
Na dobu několika dnů po bělení „nasadíme“ pacientovi speciální „bílou dietu“, kdy se nesmí konzumovat některé potraviny a nápoje (červené víno, káva, čaj atd.), aby nedošlo k opětovnému zabarvení zubů.

Bělení zubů je v moderním zubním lékařství běžná procedura a navzdory pověrám – zcela bezpečná, je-li prováděna profesionálně a s odbornou péčí.
Bělení patří spíše zařadit do estetické stomatologie.
Obecně jsou dětské zuby bělejší, než stálé zuby dospělých lidí. Jak člověk stárne, jeho zuby postupně tmavnou, a to kvůli změnám v minerální struktuře zubu. Zubní sklovina se stává méně porózní. Zuby také tmavnout v důsledku pigmentů nejrůznějšího původu. Ať již je produkují bakterie, nebo pocházejí z jídla, pití či tabáku, vždy dokážou esteticky narušit vzhled zubů. Barvu zubů mohou také ovlivnit některé chemické látky. Zabarvováním zubů jsou například známá tetracyklinová antibiotika.
Je mnoho metod jak se dají zuby zbavit nevzhledného zabarvení: bělící proužky, tužky, gely, však v domácích aplikacích používají z bezpečnostních důvodů slabé koncentrace účinných látek a tím pádem i slabý účinek.

Ortodoncie

Ortodoncie je speciální obor zubního lékařství, který se zabývá studiem a léčbou jednotlivých poruch skusu. Ty mohou být způsobeny křivě prořezanými zuby, nebo nesprávným vztahem mezi čelistmi. Ortodoncie se může zabývat jen vyrovnáním zubního oblouku, nebo může kontrolovat a modifikovat růst a vývoj čelistí a obličeje. Ortodontická léčba může mít čistě jen estetický význam, který pacientovi zajistí dokonalý úsměv. Ortodoncie však dokáže změnit vzhled celého obličeje v případech, kdy je rekonstruován celý pacientův skus.

Výplně a dostavby

Bakterie hromadící se v ústech se shlukují a ulpívají na povrchu zubů v podobě lepkavé vrstvy nazývané zubní plak. Rizikovými místy v ústech pro jeho tvorbu jsou zejména praskliny a různé otvory v zubech, prostory mezi zuby, okolí zubních výplní, korunek a můstků. Některé druhy bakterií přítomných v plaku přeměňují cukr obsažený v potravinách, které jíme, v agresivní kyseliny narušující zubní sklovinu. Poškození se může vyskytnout všude tam, kde je sklovina vystavena působení kyselin včetně nechráněných kořenů zubů při úbytku dásně způsobeném parodontitidou.
Pokud není včas zahájena léčba kazu, často dochází k závažným komplikacím. Zubní kaz začne prorůstat hlouběji do zubu, kde může způsobit bolestivý hnisavý zánět v oblasti kořene. Jedinou možností léčby se v takovém případě stává ošetření kořenového kanálku nebo dokonce chirurgický zákrok.

Pečetění zubů

Pečetění zubů je preventivním výkonem, který má za úkol ochránit zuby, před vznikem zubního kazu. Pečetění se provádí na žvýkacích plochách zubů a to tak, aby byla zjednodušena struktura zubu (zmenšeny prohlubně a fisury).
Tím se zabrání ulpívání zubního plaku a riziku vzniku kazu. Pečetění se provádí především u dětských pacientů. Ti jsou vznikem kazu v tomto místě ohroženi nejvíce. Při této metodě se používají tekuté kompozitní materiály, které zaplní dno rýhy v zubu. Rýhy nejsou pak hluboké, snáze se čistí a brání ulpívání plaku. Existují barevné materiály, které jsou pro dětské pacienty „zajímavější“, tak i materiály, které jsou od povrchu zubu prakticky k nerozeznání.

Korunky, můstky a fasety

Čím lépe se o korunky a můstky budete starat, tím déle vám budou dobře sloužit. Zuby nesoucí korunku nebo můstek jsou i nadále náchylné ke vzniku zubního kazu v oblasti krčku, kde je umístěn okraj korunky. Zároveň se v případě zanedbávání ústní hygieny může rozvinout zánět dásní. Rizikovým místem můstku je zejména oblast dásně pod mezičlenem. Zde je výborná mezizubní hygiena naprosto nezbytná (obr. 6). Po nasazení korunky nebo můstku vám lékař vysvětlí, jak o váš „nový“ chrup co nejlépe pečovat. Pravidelné kontroly v půlročních intervalech jsou rovněž nezbytné. Pokud se objeví jakýkoliv problém, neváhejte s návštěvou ordinace, ušetříte si tím zbytečné komplikace a v neposlední řadě i zbytečné finanční výdaje.

POSTUP ZHOTOVENÍ KORUNKY

Zhotovení korunky obvykle probíhá ve dvou až třech návštěvách. Při první návštěvě lékař začíná zhotovení korunky změřením poměrů a úhlů v ústech pacienta takzvaným obličejovým obloukem. V lokální anestézii pak lékař provede zbroušení zubu do požadovaného tvaru (obr. 2). Poté je proveden otisk v ústech pacienta (obr. 3). Zhotovení finální precizní korunky v laboratoři si žádá určitý čas; za účelem překlenutí tohoto období lékař zhotoví provizorní pryskyřičnou korunku (obr. 4). V součinnosti s lékařem laborant zvolí barevné provedení korunky individuálně pro každého pacienta Druhá návštěva není nutná vždy, avšak v některých případech je potřeba vyzkoušet kovovou konstrukci před nanesením keramické hmoty. Při poslední návštěvě lékař korunku vyzkouší a případně upraví tak, aby vyhovovala ve všech ohledech. Nakonec ji pevně nasadí na zub (obr. 5). Velice důležitým faktorem je těsnost naléhání pláště korunky na obroušený zub. Čím přesněji je korunka zhotovena, tím je delší její trvanlivost.

Můstky

Můstky jsou protetickými výrobky, kterými stomatolog řeší náhradu jednoho až čtyř chybějících zubů. V případě jejich ztráty je důležité vyplnit mezeru po chybějícím zubu co nejdříve. Argumentem pro takové počínání není pouze estetické hledisko, ale je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že po ztrátě zubu dochází k putování sousedních zubů do vzniklé mezery a také zuby v protější čelisti hledají oporu, vychylují se a povylézají. Následkem všech těchto změn dochází k poruchám skusu a k nevratnému porušení poměrů v ústech skusu a k nevratnému porušení poměrů v ústech.

Fasety

Fasety jsou zpravidla jednodušším a spíše estetickým řešením používaným převážně v předním viditelném úseku chrupu – napravují například nehezké mezery mezi zuby, skvrny, nerovnosti a jiné nedokonalosti. Pro zhotovení fasety lékař nejdříve v lokální anestézii zbrousí sklovinu postiženého zubu. Poté buď provede jeho otisk, podle nějž laboratoř hotoví keramickou či pryskyřičnou fasetu, kterou lékař v konečné fázi na zub nalepí (obr. 1). Druhou možností je domodelování fasety z kompozitního materiálu přímo v pacientových ústech.

IMPLANTÁTY

Zdravé zuby plní kromě životně důležitých funkcí jako kousání a žvýkání i funkci estetickou, neboť jsou rozhodující pro celkový výraz našeho obličeje, osobitý šarm a dokonalý úsměv. Výborný stav chrupu je předpokladem pro bezchybnou výslovnost a dodává pocit spokojenosti v každém okamžiku našeho života. Je také naší vizitkou, podle které nás naše okolí hodnotí. Jak je zdraví zubů důležité, dokážeme bohužel často ocenit, až když je pozdě, v okamžiku, kdy o některý zub přijdeme.
Ke ztrátě zubů může během života dojít z mnoha důvodů. Nejčastějšími příčinami bývá úraz, onemocnění dásní, zubní kaz nebo zánětlivé onemocnění zubu. Chybějící zub nám obvykle způsobuje různé nepříjemnosti, naše schopnost jíst a vyslovovat je narušena, o vzhledu v případě ztráty předních zubů nemluvě. Řešení naštěstí existuje, neboť chybějící zuby lze kromě můstku nebo umělého chrupu úspěšně nahradit zubním implantátem, který splňuje všechny funkce původního zubu a navíc je jeho přirozenou a věrnou kopií.

PŘIPOJTE SE K NÁM

TOP